ដំណឹង​ល្អ​៖ គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី​១០ ខែកញ្ញា​នេះ មាន​ករណី​ព្យាបាល​ជាសះស្បើយ​វីរុស​កូ​វីដ ១០០% ជា​លើក​ទី​ពីរ – CEN