ក្រុង​តូ​ក្យូ បន្ទាប​កម្រិត​ប្រកាសអាសន្ន ខណៈ​ភាពភ័យខ្លាច​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ថមថយ​ – CEN