​សិង្ហ​បុរី​និង​ជប៉ុន​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​“ ផ្លូវ​បៃតង​” សម្រាប់​អ្នកជំនួញ​ក្នុងការ​ធ្វើដំណើរ​ជា​ផ្លូវការ​នៅ​ថ្ងៃទី ១៨ ខែកញ្ញា​ – CEN