ក្នុង​ឆមាស​ទី​១​ឆ្នាំនេះ បង្ក្រាប​បទ​ល្មេី​ស​គ្រឿងញៀន​បាន ​៥,៤៦៣​ ករណី និង​ចាប់យក​វត្ថុតាង​គ្រឿងញៀន​ជាង​ ៣៤០​ គីឡូក្រាម​ – CEN