តំណាង​កម្ពុជា​នៅ​UN បដិសេធ​ទាំងស្រុង​នូវ​ការសន្និដ្ឋាន​ខុសឆ្គង និង​នាំឱ្យមាន​ការភាន់ច្រឡំរ​បស់ អ្នកនាំពាក្យ​របស់​ឧ​ត្ត​ម​ស្នងការ​អង្គការសហប្រជាជាតិ ជុំវិញ​ការអនុវត្តន៍​សិទ្ធិមនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN