លោក​ជិន ម៉ា​លីន ៖ វិធានការ​ច្បាប់​ទៅលើ​ក្រុម​គោលដៅ​នាពេល​ថ្មីៗ​នេះ ដោយសារតែ​ពួកគេ​ប្រព្រឹត្ត​បទល្មើស ដោយមាន​អង្គការ​ចាត់តាំង​រៀបចំ​ចាត់ចែង​ច្បាស់លាស់​នៅ​ពីក្រោយ​ – CEN