កង​យោធា​មួក​ខៀវ​កម្ពុជា​ចំនួន​១៣៩ នាក់ បាន​និវត្តន៍​មកដល់​កម្ពុជា បន្ទាប់ពី​បានបញ្ចប់​បេសកកម្ម​នៅ ម៉ាលី ហើយ​ចាត់​បញ្ជូន​ទៅធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក​ – CEN