ប្រទេស​ថៃ ប្រាប់​សាកលវិទ្យាល័យ​នានា ឲ្យ​បញ្ឈប់​ការអំពាវនាវ​របស់​និស្សិត ឲ្យ​ធ្វើកំណែទម្រង់​រាជានិយម​ – CEN