ក្រសួងសុខាភិបាល បង្កើត​មន្ទីរពិសោធន៍​ថ្នាក់​តំបន់ រក​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ នៅ​មន្ទីរពេទ្យបង្អែក​ខេត្តបាត់ដំបង​ – CEN