​រដ្ឋមន្ត្រី​កសិកម្ម យក​ឧបករណ៍​ដាំ​គ្រាប់ស្រូវ​ចំនួន ១៣០​គ្រឿង​ជូន​កសិករ សម្រាប់​ជួយ​ជំរុញ​ល្បឿន​បង្កបង្កើន ផល​ស្រូវ​ទាន់ពេលវេលា​ – CEN