​លោកតា​ម្នាក់​ចំណាយពេល ៣០ ឆ្នាំ ដើម្បី​ជីក​ប្រឡាយ​ជា​ផ្លូវ​សម្រាប់​បង្ហូរ​ទឹកភ្លៀង​ពីលើ​ភ្នំ មកកាន់​ភូមិ ដល់ពេល​បាន​ផល ម្នាក់ៗ​បើកភ្នែក​ធំៗ​…! – CEN