​អន្តរក្រសួង​ពិនិត្យ​ភា​ក្សា​សេចក្ដីព្រាង​អនុក្រឹត្យ ប្រឆាំង​ការសម្អាត​ប្រាក់ និង​ហិរញ្ញប្បទាន​ភេ​វរ​កម្ម និង​ហិរញ្ញប្បទាន ដល់​ការរីក​សាយភាយ​អាវុធ​មហា​ប្រល័យ​ – CEN