បេក្ខភាព​ចំនួន ១១​រូប ដែល​ជា​ប្រធាន និង​អនុប្រធាន​ការិយាល័យ នៃ​មន្ទីរ​អប់រំ​យុវជន និង​កីឡា ខេត្ត​កំពុង​ឈរ​ឈ្មោះ​ធ្វើ​ការបោះឆ្នោត​ធ្វើ​ជា​អនុប្រធាន​មន្ទីរ​អប់រំ​យុវជន និង​កីឡា​ខេត្តតាកែវ​ – CEN