តំបន់​កែច្នៃ​នាំចេញ​របស់​ទីក្រុង​ហូជីមិញ និង​សួនឧទ្យាន​ឧស្សាហកម្ម នឹងត្រូវ​កែលម្អ​ទៅជា​ឧទ្យាន​បច្ចេកវិទ្យា​ខ្ពស់​ – CEN