ការយក​សំណាក​ព្រះសង្ឃ ទៅពិនិត្យ​កើន​ដល់​ជាង ៥០​អង្គ គង់នៅ​វត្ត​ស្វាយដង្គុំ​ឃុំ​ពាម​ឯក ប៉ុន្តែ​ពុំមាន​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​ទេ​ – CEN