កម្ពុជា និង​បើក​ជើងហោះហើរ​ត្រង់​ពី​ឥណ្ឌា ក្នុងពេល​ឆាប់ៗ – CEN