ត្រៀមខ្លួន​ឲ្យ​ហើយ​ទៅ​! អ្នក​ដែល​ពូកែ​តែៗ​ស្ករៗ ជេរ​ដៀល​កប់ៗ​មាត់ អ្នកស្រី អ៊ា​ន សៀវ​ម៉ី ទុកពេល​ឲ្យ​ដើរ​ភ្ជុំ ហើយ​ភ្ជុំ​រួច​ចាត់ការ​បុគ្គល​ម្នាក់​នោះ​មុនគេ​….(​វីដេអូ​) – CEN