ក្រុម​ឧក្រិដ្ឋជន​នាំ​គ្រឿងញៀន​ឆ្លងកាត់​ព្រំដែន ចូលមក​កម្ពុជា តាម​ច្រក​មួយចំនួន នៃ​ខេត្ត​ភាគ​ឦ​សាន្ត​ – CEN