ច្បាស់​ហើយ​! រឿង​កំពុង​ផ្ទុះ​រថយន្ត​ស៊េរី​ទំនើប ឡើងទៅ​ថ្វាយបង្គំ​ដល់​មុខ​ព្រះ នៅលើ​សាលាឆាន់ គឺ​តាមពិត​អ៊ីចឹង​សោះ​…. – CEN