នី​ឡាប​ង្ហោះ​រូប​៣​សន្លឹក អ្នកគាំទ្រ​គាំង​ដោយសារ​ឃើញ​ពោះធំ​ – CEN