ស្រែក​រក​ម៉ែ​! កំលោះ​ម្នាក់​ត្រូវ​ពស់ថ្លាន់​ចងកំហឹង​នឹង «​អាប្អូន​តូច​» ខណៈ​ដាក់​គូទ​លើ​ចាន​បង្គន់ ពេទ្យ​ដេរ​អស់​៣​ថ្នេរ​នៅត្រង់​… – CEN