សាហាវ​ណាស់​! គ្រូ​ដាក់ទណ្ឌកម្ម​កូនសិស្ស​ស្រី​ម្នាក់ វ៉ៃ​ឲ្យ​រងរបួស​រហូតដល់​ស្លា​ប់ ដោយសារ​ឆ្លើយ​សំណួរ​២​ខុស​…. – CEN