រថយន្ត បុក​ម៉ូតូ​ពីក្រោយ​ស្លាប់​មន្ត្រីរដ្ឋបាល​ព្រៃឈើ​ម្នាក់​ – CEN