គាស់​សោរ​ទ្វារផ្ទះ​ពលរដ្ឋ​លួច​ទ្រព្យសម្បត្តិ ត្រូវបាន​សមត្ថកិច្ច ស្រាវជ្រាវ​ឈានដល់​ឃាត់ខ្លួន​ – CEN