អគ្គិភ័យ​ឆាបឆេះ​សាលាឆាន់​វត្ត​ក្រាំង​ស្លា នៅ​ស្រុក​បាភ្នំ​ – CEN