អ្នកនាំពាក្យ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ថា ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​អាមេរិក ដកស្រង់​សម្តី​លោក​ទៅ​បំភ្លៃ ករណី​«​រមណីយដ្ឋាន​របស់​គី​រី​សាគរ ដែល​អាច​កំ​លាយ​ទៅជា​មូលដ្ឋានទ័ព​បរទេស​” – CEN