អ្នកនាំពាក្យ​ស្ថានទូត​ចិន ជំទាស់ និង​ថ្កោលទោស​ចំពោះ​វិធានការ​របស់​អាមេរិក ដែល​ដាក់ទណ្ឌកម្ម​លើ​ក្រុមហ៊ុន Union Development Group របស់​ចិន​កំពុង​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN