រូង​នាគ ឬ ភ្នែក នៃ​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង​ (មានរូប ១៣ សន្លឹក Video inside) – CEN