ប៉ុស្តិ៍នគរបាល​ច្រកទ្វារព្រំដែន​អន្តរជាតិ​ចំនួន​៤​បានទទួល​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ចំនួន ២០៥ ដែល​អាជ្ញាធរ​ថៃ​បញ្ជូនមក ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​កម្ពុជា​វិញ – CEN