ព្យុះ​ទី ១១ ឈ្មោះ នូ​ល (NOUL)​នឹងធ្វើ​ឲ្យ​តំបន់​មាត់សមុទ្រ និង​នៅលើ​ផ្ទៃសមុទ្រ អាចមាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ច្រើន ប្រឈម​ខ្ពស់​នឹង​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​ – CEN