ចំហាយ​ឥទ្ធិពល​នៃ​ព្យុះ​ទី​១១ ឈ្មោះ “​នូ​ល​” បាន​ឆក់យក ជីវិត​កុមារ​ម្នាក់​កាលពី​យប់មិញ​នៅ​ស្រុក​ព្រៃនប់ – CEN