ពីរ​នាក់​បងប្អូន មកលេង​ទឹកសមុទ្រ ត្រូវ​ទឹករលក​បោក​រសាត់​បាត់ ទើបតែ​រកឃើញ​ម្នាក់ និង​ម្នាក់ទៀត កំពុង​ស្វែងរក​បន្តទៀត​ – CEN