​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង បណ្តាល​ឲ្យ​លិច​ផ្ទះ​ប្រជាពលរដ្ឋ នៅ​ស្រុក​ព្រៃនប់​ចំនួន ប្រមាណ ៤៧២ ខ្នង – CEN