រន្ទះបាញ់ ស្លាប់​ចំនួន​៨​នាក់ និង​រងរបួស​ចំនួន​៣​នាក់​ – CEN