​ជម្លោះ​ក្នុង​វង់​ផឹកស៊ី នាយរង​ការិយាល័យ​ហ្វឹកហ្វឺន​កងពល​លេខ​១៤​ម្នាក់ ប្រើ​កាំភ្លើងខ្លី បាញ់​បុរស​ស្លាប់ – CEN