​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប៊ិន ឈិន ឧបត្ថម្ភ​ថវិកា​ចំនួន ៧​ម៉ឺន​ដុល្លារ ដើម្បី​សាងសង់​ដំបូល​តូប​ផ្សារ​សំរោង​យ៉ោ​ង​ជូន​អាជីវករ​លក់ដូរ​ – CEN