ស្តាប់​ហើយ​វិភាគ មនុស្ស​ប្រុស​ទាំងអស់គ្នា​! ជីវិត​គូ ប្តី​ប្រពន្ធ​ក៏ដោយ គូសង្សារ​ក៏ដោយ ចង់​ធ្វើ​អី​ធ្វើទៅ សំខាន់​កុំ​ឲ្យ​បាត់បង់​ភាពជឿជាក់​…(​វីដេអូ​) – CEN