ផ្ទុះ​ការគាំទ្រ​! សួស វី​ហ្សា ស្មូត​ព្រហ្ម​ជើង​គ្រែ​មួយ​បទ​នេះ​នៅ​វត្ត ពី​រោះ​ឡើង​ព្រឺ​សម្បុរ (​វីដេអូ​) – CEN