តារា​ជាង ៥០​ដួង ច្រៀង​រាំ​រួមគ្នា ដើម្បី​បំផុស​ចលនា បរិច្ចាគ​ឈាម​ – CEN