អូន​អ្នកលក់​ត្រ​កូន បង​អ្នកទិញ​! ស្គាល់គ្នា​បាន​២៨​ថ្ងៃ ខាង​ប្រុស​ហ៊ាន​នាំ​ចាស់ទុំ មក​សួរ​ដល់​ម៉ាក់​ប៉ា​ខាង​ស្រី តែ​ទម្រាំ​មាន​ថ្ងៃនេះ​មិនមែនជា​រឿង​ងាយ​ទេ​…. – CEN