ខេត្ត​ចំនួន​៨ មាន​ព្រះសង្ឃ និង​អ្នក​ឈឺ ដោយសារ​ជំងឺ​គ្រុន​ផ្តាសាយធំ ចំនួន ៥៧៥​នាក់​, ខេត្ត​ចំនួន​៧​ជាសះស្បើយ ១០០% នៅសល់តែ​ខេត្តកំពង់ធំ ជាសះស្បើយ ១៥% – CEN