ពួក​យុវ​បាតុករ​ទាមទារ​ឲ្យ​លោក ប្រា​យុ​ត​ចាន់​អូ​ចា ចុះ​ចេញពី​តំណែង និង​ទាមទារ​ឲ្យ​មាន​កំណែទម្រង់​នៃ​រាជបល្ល័ង្ក – CEN