ពលរដ្ឋ​ដែលមាន​បែ​ចិញ្ចឹម​ត្រី​សមុទ្រ​ដូចជា​ត្រី​ឆ្ពង់ នៅ​ព្រែក​បី​ក្នុងស្រុក​ស្ទឹងហាវ ងាប់​អស់​រាប់ពាន់​-​ម៉ឺន​ក្បាល – CEN