សហរដ្ឋ​អា​មេ​រិច បាន​បញ្ជា​ឱ្យ​បិទ​កម្មវិធី TikTok និង WeChat ចាប់ផ្តើម​ពីថ្ងៃ​អាទិត្យ​នេះ​ – CEN