ឥទ្ធិពល​កូន​ព្យុះ ៖ អាជ្ញាធរខេត្ត​បាត់ដំបង ណែនាំ​ឱ្យ​ផ្អាក​ដំណើរការ​រមណីយដ្ឋាន​មួយចំនួន និង​អំពាវនាវ​ដល់​ពលរដ្ឋ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ខ្ពស់ ចំពោះ​បញ្ហា​ទឹកជំនន់​ – CEN