គ្រោះ​អគ្គិភ័យ​ឆាបឆេះ​រោងចក្រ ” LIN’S TEXTILE CO.,LTD “​ខូចខាត​សម្ភារ​អស់ទាំង​ស្រុង​ – CEN