ប្រធានាធិបតី​តៃវ៉ាន់​ថា ៖ គ្មាន​ផែនការ​ជជែក​ជាមួយ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថ្មី​របស់​ជប៉ុន​ទេ​ – CEN