អាជ្ញាធរខេត្ត​ព្រះសីហនុ បញ្ចេញ ចំនួន​១០​គ្រឿង ដឹកជញ្ជូន​ភ្ញៀវទេសចរ​ជាង​១,០០០​នាក់ ដែល​ជាប់​នៅលើ​កោះ​បី​ថ្ងៃ​មកលើ​គោក​វិញ​ – CEN