សមជា​មនុស្ស​ប្រុស​មែន​! បុរស​តៃវ៉ាន់​ម្នាក់ បាន​ស្ទុះ​ទៅ​គ្របពីលើ​ប្រពន្ធ​និង​កូន មុន​ពេល​ពិ​ដាន​ផ្ទះ​… ធ្លាក់ចុះ (Video inside) – CEN