បុគ្គល​ដែល​ប្រកាស​លក់ដូរ​ដីធ្លី ក្នុង​តំបន់​រមណីយដ្ឋាន​អង្គរ ដែលជា​បេតិកភណ្ឌ​ពិភពលោក អាច​នឹង​ប្រឈម​វិធានការ​ផ្លូវច្បាប់ ប្រសិនបើ​មិន​បញ្ឈប់​ – CEN